حسابرسی 1

اطلاعیه مهم

گروههای زیر تا تاریخ ۰۳/۱۱/۹۰ ساعت ۱۴موارد زیر را مجددا به ایمیل زیر ارسال نمایند.

alisheykhi11@gmail.com

۱- اصل مقاله لاتین و ترجمه آن (B – g - j)

۲- پاورپوینت ارائه شده در کلاس حسابرسی (B- g-j-f-h

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم دی 1390ساعت 10:45  توسط   | 

لینک صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 15:33  توسط   | 

 
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم دی 1390ساعت 11:52  توسط   | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم دی 1390ساعت 11:50  توسط   | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم دی 1390ساعت 11:3  توسط   | 

خلاصه فصل سوم

حرفه حسابرسی مستقل

—            در ایران موسسات حسابرسی معمولاً به شکل تضامنی اداره می شوند در ایالت متحده آمریکا قبلاً به شکل تضامنی بوده ولی از سال 1992 به اشخاص حقوقی حسابرسی اجازه داده شد تا موسسات حسابرسی را به اشکال دیگر نیز تشکیل دهند.

ساختار اداری موسسات حسابرسی:

•         شرکاء

•         مدیران یا سرپرستان

•         حسابرسان ارشد

•         حسابرسان وکمک حسابرسان

برنامه ریزی شامل:

1- طرح کلی حسابرسی: طرح حسابرسی در واقع نقطه اغاز رسیدگی هاست و عبارت است از اهداف واستراتژی کلی از کار حسابرسی و الگویی از کاری است که حسابرس باید انجام دهد.

2- برنامه حسابرسی:د برنامه حسابرسی عبارت است از فهرست کارهای حسابرسی که باید انجام شود به گونه ای که روش های لازم برای اثبات هر یک از اقلام صورت های مالی را مشخص و زمان لازم برای اجرای هر روش را تعیین کند.
آزمون های حسابرسی مجموعه ای از روش های حسابرسی است که برای اثبات یا رد موضوعی بکارمی رود.

آزمون های حسابرسی به 2 دسته تقسیم می شوند:

 1. آزمون رعایت روش ها(کنترل)
 2. آزمون محتوا:

                           الف) آزمون های تحلیلی

                           ب) آزمون جزئیات مانده حساب وگروه معاملات

مراحل انجام برنامه ریزی:

مرحله اول : اقدامات اولیه برای کسب اطلاعات مقدماتی در خصوص قبول یا رد پیشنهاد صاحبکار:

1- تماس با واحد مورد رسیدگی و آگاهی از هدف و انگیزه ی صاحبکار از انجام حسابرسی

2- جمع آوری اطلاعات اولیه و کلی از نوع کار و ساختار مدیریتی

3- تحقیق در خصوص صلاحیت و درستکاری صاحبکار و سوابق حسابداری شرکت

4- تصمیم گیری در مورد رد یا قبول پیشنهاد صاحبکار

مرحله دوم: برنامه ریزی جهت انجام عملیات حسابرسی:

 1. تعیین خط مشی کلی حسابرسی با توجه به اهداف حسابرسی
 2. برنامه ریزی زمانی از شروع تا اتمام عملیات حسابرسی
 3. پیش بینی تعداد و ترکیب پرسنل مورد نظر
 4. برآورد حق الزحمه
 5. قرارداد حسابرسی

اهداف صاحبکار از انجام حسابرسی :

الف) رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی

ب) اخذ تسهیلات بانکی

ت) مشاوره مالی

پ) کشف نقاط ضعف سیستمی و مدیریتی

ث) مشاوره مدیریت

ج) حسابرس مالیاتی

چ) ارزیابی سهام شرکت

•         اگر مدیریت درستکار نباشد: خطر وجود اشتباه و تقلب افزایش می یابد.

•         کسب اطلاع از درستکاری صاحبکار: تماس با حسابرس قبلی

•         نامه دلایل حرفه ای: نامه ای که بین حسابرس قبلی و حسابرس جانشین رد و بدل می شود.

قرارداد حسابرسی:

•         تعریف: سند یا تاییدیه ای است که بر اساس آن حسابرسان انجام حسابرسی یک شرکت را به عهده میگیرند و متعهد می شوند که اظهار نظر تخصصی و حرفه ای خود را نسبت به صورتهای مالی ارائه دهند.

•         انواع قرارداد از لحاظ حق الزحمه:

 1. مقطوع: حق الزحمه کاملا مشخص و غیر قابل تغییر.
 2. تعرفه ای: محدودیتی بابت مبلغ وجود ندارد و ممکن است بر اساس ساعت کارکرد پرسنل حسابرسی یا درصدی از درآمد یا هزینه باشد.

اجزای قرارداد حسابرسی:

 1. هدف از حسابرسی
 2. مسولیت مدیریت نسبت به صورتهای مالی
 3. دامنه حسابرسی
 4. شکل گزارش و تاریخ تقریبی ارائه آن
 5. خطر عدم کشف برخی اشتباهات یا تحریفهای با اهمیت به دلیل نمونه گیری و محدودیتهای ذاتی سیستم حسابداری
 6. امکان دسترسی بدون محدودیت حسابرس به هر گونه سند یا مدرک
 7. چگونگی و ترتیب برنامه ریزی حسابرسی
 8.  تاییدیه مدیران
 9. امضای قرارداد توسط صاحبکار= پذیرش و تایید کتبی شرایط قرارداد
 10. مشخص کردن سایر گزارش هایی که در نظر است به صاحبکار ارائه شود.
 11. حق الزحمه حسابرسی و مبنای محاسبه وترتیب ارسال و پرداخت صورتحساب ها

اطلاعات با اهمیت: اطلاعاتی که عدم ارائه یا ارائه نادرست آن بتواند قضاوت و تصمیم گیری یک استفاده کننده منطقی را تغییر دهد.

اهمیت(کیفی):

اهمیت در خصوص وزن یک قلم نسیت به سایر اقلام و یا ماهیت یک قلم نسبت به سایر اقلام و یا ترکیبی از این دو مورد توجه قرار میگیرد. مانند: مبلغ موجودی نسبت به کل موجودی ها.

سطح اهمیت(کمی):

حداکثر اشتباهات و تحریف هایی است که می تواند در صورتهای مالی وجود داشته باشد و حسابرس کماکان براین باور باشد که این اشتباهات تاثیری بر تصمیم استفاده کنندگان ندارد.

اشتباه قابل تحمل: برآورد حسابرس از سطح اهمیت

اجزای خطر حسابرسی:

•         خطر عدم کشف × خطر کنترل × خطر ذاتی = خطر حسابرسی

 DR×  CR × AR= IR

AR= Audit Risk

CR= Control Risk

DR= Detection Risk

نکته: مفهوم خطر حسابرسی عکس مفهوم اطمینان معقول است. اگر 99 درصد اطمینان مورد نظر باشد خطر حسابرسی یک در صد است و اگر 95 درصد اطمینان مورد نظر باشد خطر حسابرسی 5 در صد است.

تعریف خطر حسابرسی: احتمال خطر اینکه حسابرس نسبت به صورتهای مالی حاوی اشتباه یا تحریف با اهمیت نظر حرفه ای نامناسب اظهار کند.

تعریف اجزای خطر حسابرسی:

1.خطر ذاتی: اشتباهات یا تحریفهای با اهمیت با فرض اینکه برای آن هیچگونه کنترل داخلی وجود نداشته باشد.

2.    خطر کنترل: اشتباهات یا تحریفهای با اهمیت که توسط سیستم حسابداری و کنترل داخلی به موقع پیشگیری یا کشف و اصلاح نشود.

3.   خطر عدم کشف: خطر اینکه آزمونهای حسابرس نتواند اشتباهات یا تحریفهای بااهمیت را کشف کند.

بین احتمال خطر حسابرسی و خطر کنترل رابطه مستقیم وجود دارد.

بین احتمال خطر حسابرسی و خطر ذاتی رابطه مستقیم وجود دارد.

بین احتمال خطر ذاتی و خطر کنترل با مقدار (کمیت) شواهد رابطه مستقیم وجود دارد.

بین خطر عدم کشف با خطر ذاتی و کنترل و مقدار شواهد رابطه معکوس وجود دارد.

بین احتمال خطر حسابرسی و مقدار (کمیت) شواهد رابطه مستقیم وجود دارد.

بین اهمیت موضوع مورد رسیدگی و مقدار (کمیت) شواهد رابطه مستقیم وجود دارد.

 

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم دی 1390ساعت 18:0  توسط   | 


+ نوشته شده در  جمعه نهم دی 1390ساعت 20:5  توسط   | 

مقدمه

مستند سازی حاوی کلیه تصمیمات اتخاذ شده ، براوردهای انجام شده و شواهد جمع اوری شده می باشد . کاربرگهای حسابرسی ابزار اصلی مستندسازی می باشد و همچنین حلقه ارتباطی بین مدارک حسابداری صاحبکار و گزارش حسابرسان است این مستندات بعنوان شواهدی برای پشتوانه ی اظهارنظر حسابرس و همچنین شواهد مربوط به رعایت استانداردهای حسابرسی از اهمیت زیادی برخوردار است .

مستندسازی عملیات اجرا شده :

مطابق با استانداردهای حسابرسی ، مستندات حسابرسی به معنی سوابق مربوطه به روش های حسابرسی اجرا شده ، شواهد حسابرسی کسب شده و نتایجی است که حسابرس به ان دست یافته  است . این مستندات می تواند روی کاغذ ، وسیله ی الکترونیکی یا دیگر ابزارها ثبت شود . مثل برنامه های حسابرسی ، تجریه تحلیل ها ، نکات حسابرسی تائیده های برون سازمانی و مدیریت . مستندات حسابرسی مربو به یک کار حسابرس در پرونده های حسابرسی نگهداری می شود .

کاربرگهای حسابرسی :

ابزار اصلی مستندسازی عملیات اجرا شده و نتایج بدست امده از مرحله برنامه ریزی تا گزارشگری را در کاربرگ های مستند می کند  کاربرگهای حسابرسی دارای محتوای مشخصی نبوده و بسته به نوع حساب مورد رسیدگی و مستندسازی مورد خاص می تواند متغیر باشد . معمولا کمیت ، نوع و محتوای کاربرگ های حسابرسی در مرحله اول به قضاوت حسابرس در مورد ریسک کنترل و در مرحله بعد وضعیت و شرایط مدارک حسابداری و صاحبکار و نوع اظهارنظر حسابرس بستگی دارد.

مهمترین نکته ای که حسابرسان می بایست در زمان تهیه کاربرگها در نظر داشته باشند این است ه این کاربرگها در اینده مورد استفاده دیگران نیز قرار می گیرد و باید بدون احتیاج به مراجع مجدد به تهیه ی ان ، گویای کلیه کارهای انجام شده و نتایج حاصله باشد به طریقی که هر حسابرس دیگری بتواند کلیه کارهای انجام شده را مشاهده و نتایج حاصله را به منظور اظهارنظر تجزیه و تحلیل نمایند .

مالکیت ، محرمانه بودن و مراقبت و نگهداری کاربرگهای حسابرسی :

کاربرگهای حسابرسی باید حاوی نام واحد مورد رسیدگی ، موضوع ، سال مورد رسیدگی ، نام تهیه کننده ی کاربرگ و نتایج بررسی انها باشند . کاربرگهای حسابرسی متعلق به حسابرس است و ماهیت محرمانه دارند . یعنی اطلاعات مندرج در کاربرگها نباید به اشخاص ثالث و صاحب کار منتقل شود و در صورتی می تواند کاربرگها را به حسابرس جانشین منتقل کند که مجوز صاحبکار را داشته باشد .

انواع کاربرگ ها :

کاربرگ های عمومی

این نوع کاربرگ ها برای استفاده در برنامه ریزی و اداره امور حسابرسی طراحی می شوند و شامل کار برگ طرح حسابرسی نتایح شناخت حسابرس از محیط و فعالیت های صاحب کار و مخاطرات بالقوه حسابرسی ، نحوه تخصیص منابع حسابرسی بودجه زمانی حسابرسی ، فهرستی از روش های حسابرسی ، ارزیابی کنترل های داخلی و ... می باشد .

کاربرگ های نهایی :

کاربرگ های نهایی کاربرگی است که حاوی مانده طبق سرفصل های مندرج در صورت های مالی سال جاری و گذشته می باشند .

این کاربرگ دارای ستونی تحت عنوان اصلاحات پیشنهادی و طبقه بندی می باشد که باعث تعدیل مانده حساب ها طبق تراز آزمایشی و رسیدن به مانده ها طبق سرفصل های مندرج در صورت های مالی می باشد . همچنین این کاربرگ دارای ستون هایی حاوی عنوان حساب، عطف حسابرسی ، مانده طبق تراز آزمایشی ، ثبت های اصلاحی و تغییر طبقه بندی ، مانده نهایی سال جاری و مانده نهایی سال گذشته است . که این کاربرگ خلاصه ای از کاربرگ اصلی می باشد .

کاربرگ اصلی :

هر کاربرگ اصلی شامل یکی از سرفصل های مندر در کاربرگ نهایی می باشد در این کاربرگ نیز ستون اصلاحات پیشنهادی و طبقه بندی جهت انتقال به کاربرگ نهایی مورد نظر قرار می گیرد . مثل سرفصل حساب های و اسناد در یافتن در قالب یک کاربرگ اصلی با عنون حساب ها و اسناد دریافتی از یکدیگر تفکیک داده می شود و جمع این کاربرگ یکجا به کاربرگ نهایی منتقل می شود .

کاربرگ فرعی :

کاربرگ فرعی که تحت عنوان کاربرگ تفضیلی از آن یاد می شود ، کاربرگی است که اجزای اصلی یا ریز مانده های اجزای کاربرگ اصلی را نمایش می دهد . هر کاربرگ فرعی حاوی یکی از اجزاء تشکیل دهنده کاربرگ اصلی است . جمع ستون های هر کاربرگ رسیدگی به ستون های مربوط به آن سرفصل در کاربرگ فرعی انتقال می یابد یا به عبارتی کاربرگ فرعی خلاصه ای از کاربرگ رسیدگی است .

کاربرگ رسیدگی :

عمده کار حسابرسان از طریق این کاربرگ انجام می شود ، حسابرس از این کاربرگ جهت رسیدگی به اجزاء  مانده های منعکس شده در کاربرگ فرعی استفاده می کنند . مثل مانده حساب های دریافتنی آقای الف که خود به عنوان یکی از اجزاء کاربرگ فرعی حساب های دریافتنی می باشد بعنوان یکی از کاربرگ های رسیدگی در نظرگرفته می شود .

کاربرگ خای جداول تجزیه و تحلیل ها :

کاربرگ های اصلی با شواهد حسابرسی برای هر حساب در کاربرگ های جداول و کاربرگ های تجزیه و تحلیل پشتیبانی می شوند . کاربرگ تجزیه و تحلیل ، کاربرگی است که جزئیات کاربرگ رسیدگی را نمایش می دهد . به عنوان مثال در رسیدگی به حساب جاری شماره 6567 بانک اقتصاد نوین ، کاربرگ صورت مغایرت بانکی تطبیق حساب بانک در دفتر صاحبکار با صورت حساب بانک در کاربرگ جداول تجزیه و تحلیل ها مستند می شود .

کاربرگ نکات قابل توجه :

کاربرگی است که اشکالات و ایرادات مشاهده شده توسط تیم حسابرسی در آن درج می شود تا جهت تصمیم گیری در مورد لحاظ کردن آن در گزارش حسابرس توسط سرپرستان مورد توجه قرار گیرد .

کاربرگ اصلاحات :

اصلاحات یا ( ثبت های ) تعدیلی  ، ثبت هایی برای تصحیح  اشتباها یا ندیده گرفتن و یا کاربرد اشتباه اصول پذیرفته نشده حسابداری توسط صاحبکار است . این کاربرگ حاوی ثبت های روزنامه ای است که حسابرسان برای تصحیح اشتباهات صورت گرفته در ثبت های حسابداری انجام می دهند .

الف ) اصلاحات طبقه بندی :

اگر ثبت پیشنهادی حسابرس صرفا بر یکی از صورت های مالی اثر مالی اثر داشته باشد ، در کاربرگ اصلاحات طبقه بندی مستند می شود . مثلا در صورتی که واحد مورد رسیدگی خرید دارایی ثابت را عنوان دارایی نا مشهود در حساب ها ثبت کرده باشد ، ثبت طبقه بندی حسابرس بدهکار کردن دارایی ثابت و بستانکار کردن دارایی نامشهود خواهد بود .

ب ) اصلاحات پیشنهادی :

اگر ثبت پیشنهادی حسابرسی بر بیش از یک صورت مالی اثر داشته باشد در کاربرگ اصلاحات پیشنهادی مستند می شود . اصلاحات تعدیلی و طبقه بندی در ابتدا بصورت پیشنهادی از طرف حسابرس ارائه می شود ، زیرا قضاوت نهایی حسابرس در مورد ضرورت اعمال اصلاحات در پایان حسابرسی مشخص می شود هر یک از این اصلاحات در نهایت باید در کاربرگ های حسابرسی مسد شوند .

کاربرگ نکات معوق :

سرپرست تیم حسابرسی پس از بازبینی کاربرگ های تهیه شده توسط تیم حسابرسی

تهیه کاربرگ های حسابرسی :

عوامل چون ماهیت کار و نوع گزارش حسابرس ، نوع و ماهیت و پیچیدگی فعالیت واحد مورد رسیدگی ، وضعیت سیستم ، ضرورت هدایت و شیوه تکنولوژی حسابرسی می تواند بر شکل و محتوای کاربرگ ها اثر بگذارد .

تکنیک های ضروری :

بعنوان : هر کاربرگ باید حاوی نام صاحبکار ، عنوان کامل کاربرگ مثل ( مغابرت بانکی بانک ملی ایران ) و تاریخ ترازنامه یا دوره مورد رسیدگی باشد .

عطف گذاری کاربرگ ها : هر کاربرگ باید عطف مشخصی برای شناسایی و بایگانی داشته باشد .

عطف متقابل : داده هایی در کاربرگ که از کاربرگ دیگری گرفته شده اند یا به کاربرگ دیگری منتقل شده اند باید با شماره ی کاربرگ ها به همدیگر عطف متقابل شوند . بیشتر برنامه های رایانه ای برای تهیه کاربرگ ها این عطف های متقابلی را بصورت الکترونیکی انجام می دهند .

علامت تیک : این علامت ها، نشانه هایی هستند ه حسابرسان برای نشان دادن مراحل مختلف کار خود یا نشان دادن این که اطلاعات اضافی راجع به آن قلم در جای دیگر در همان کاربرگ آورده شده است استفاده می کنند .

تاریخ و امضاء :

تهیه کننده و بررسی کننده کاربرگ های حسابرسی باید پس از تکمیل کارشان کاربرگ ها را با قید تاریخ ، امضاء کنند .

بررسی کاربرگ های حسابرسی :

اعضاء گروه حسابرسی ، بعضی مواقع در مورد حذف یا بکارگیری روش های حسابداری در جهت ارائه منصفانه حساب ها یا کل صورت های مالی ، با هم دیگر اختلاف نظر پیدا می کنند . در چنین مواقعی اعضاء تیم رسیدگی باید با همدیگر و با متخصصان شرکت مشورت کنندتا این اختلاف نظر برطرف شود . در موسسات حسابرسی ، چندین سطح برای بررسی کاربرگ ها وجود دارد . در اولین سطح رسیدگی توسط سرپرست تهیه کننده مانند حسابرس ارشد یا مدیر انجام می شود .

پرونده های حسابرسی دو نوع اند :

دائمی : پرونده دائمی حاوی تصویر مدارک ، قراردادها ، موافقت نامه ها و کاربرگ های حسابرسی است که پیشینه واحد مورد رسیدگی را روشن می سازد و برای استفاده در حسابرسی های بعدی نگهداری می شود . پرونده های دائمی عموما حاوی اطلاعات از قبیل نمودار سازمانی ، طرح بازنشستگی ، موافقت نامه های حق امتیاز ، قراردادهای اجاره بلند مدت فهرست حساب ها ، اظهرانامه های مالیاتی سال گذشته و ... برای نشان دادن محل اطلاعات در پرونده دائمی کاربرگ های پرونده جاری باید عطف متقابل مناسبی داشت باشد.

جاری : پرونده های جاری پرونده مستندات ، کاربرگ ها و تصویر مدارک لازم مربوط به حسابرسی سال جاری است . گزارش حسابرسی در هر سال به استناد مستندات و کاربرگ های موجود در پرونده جاری همان سال ، تهیه می شود . پرونده های جاری معمولا بترتیب سر فصل های صورت های مالی ، تقسیم بندی و به هر کاربرگ نیز یک شماره عطف اختصاص می یابد ، اطلاعات از طریق زنجیره عطف متقابل با یکدیگر پیوند می خورد تا بررسی کننده پرونده جاری بتواند اقلام مندرج در کاربرگ نهایی را در سایر کاربرگ ها ردیابی کند .

کنترل کیفیت :  هر موسسه حسابرسی مکلف به استقرار یک سیستم کنترل کیفیت برای کسب اطمینان معقول از این موضوع است که کارکنان آن الزامات ، استانداردهای حرفه ای و قانونی را رعایت می کنند و گزارش حسابرسی ، مناسب شرایط موجود توسط موسسه یا مدیر مسئل کار صادر می شود .

عناصر کنترل کیفیت :

الزامات اخلاقی : مدیر مسئول کار باید رعایت الزامات اخلاقی توسط اعضای گروه را ارزیابی کنند . اصول اخلاقی مثل درستکاری ، بی طرفی ، رازداری و غیره .

استقلال : مدیر مسئول کار باید در مورد رعایت شدن یا نشدن الزامات استقلال مربوط به کار حسابرسی نتیجه گیری کند وی برای این کار باید چند مورد را انجام دهد . 1-  کسب اطلاعات مربوط اط موسسه برای شناسایی و ارزیابی  2- ارزیابی اطلاعات مربوط به هرگونه تخطی از سیاست ها و روش های استقلال موسسه 3- انجام اقدامات مناسب برای رفع این گونه تهدیدات بعنوان پشتوانه این نتیجه گیری ها 4- مستند سازی نتیجه گیری های مربوط به استقلال و هر گونه مذاکرات مربوط به موسسه .

پذیرش و تداوم رابطه با صاحبکار و کارهای حسابرسی شده ویژه شامل ارزیابی موارد زیر است :

الف ) صداقت مالکین ، هیات مدیره

ب ) صلاحیت گروه حسابرسی برای اجرای کار

پ ) امکان رعایت الزامات اخلاقی توسط موسسه و گروه حسابرسی

تعیین گروه حسابرسی : مدیر مسئول کار باید متقاعد شود که گروه حسابرسی در مجموع توانایی ، صلاحیت و زمان لازم برای اجرای کار حسابرسی را طبق الزامات استانداردهای حرفه ای ، قانونی دارد و قادر به صدور گزارش حسابرسی متناسب شرایط موجود باشد .

انجام کار : مدیر مسئول باید مسئولیت هدایت ، سرپرستی و اجرای کار حسابرسی را طبق الزامات استاندارد های حرفه ای و مناسب بودن گزارش حسابرسی در شرایط موجود به عهده گیرد . مدیرمسئول با اگاه کردن اعضای گروه از مسئولیت های آنها ماهیت فعالیت تجاری واحد مورد رسیدگی ، موضوعات مربوط به خطر و مشکلاتی که ممکن است پدید آید را هدایت می کند.

سرپرستی شامل موارد زیر است :

1-    پیگیری پیشرفت کار حسابرسی

2-   ارزیابی توانایی ها ، صلاحیت هر یک از افراد گروه حسابرسی ، داشتن زمان کافی توسط هر یک از انها برای انجام کار خود .

3-  توجه به مسائل عمده پدید امده در جریان کار  حسابرسی

4-   شناسایی موضوعات که به مشورت یا بررسی توسط اعضای با تجربه تر گروه حسابرسی نیاز دارد .

مشاوره : مدیر مسئول کار باید مسئولیت انجام مشورت مناسب توسط گروه حسابرسی درباره موضوعات پیچیده و بحث انگیز را به عهده داشته باشد و متقاعد شود که اعضای گروه حسابرسی در جریان کار حسابرسی ، با یکدیگر و سایرین در سطوح مناسب ، درون یا برون موسسه ، مشورت لازم را به عمل آورده اند .

روش بررسی کنترل کیفیت :

روش های کنترل کیفیت با توجه به اندازه ی شرکت ، تعداد دفاتر کار و ماهیت کار از موسسه ای به موسسه ی دیگر متفاوت است ولی بررسی کنترل کیفیت کار حسابرس معمولا حاوی گفتگو با مدیر مسئول کار ، بررسی اطلاعات و گزارش حسابرسی و به ویژه ، بررسی مناسب بودن گزارش حسابرسی است .

+ نوشته شده در  جمعه نهم دی 1390ساعت 20:4  توسط   | 

فرایند حسابرسی: ترتیب اقداماتی است که مبنای برخورد با حسابرسی و چگونه گی اجرای آن است.

مراحل اساسی فرایند حسابرسی:

1)برنامه ریزی حسابرسی: عبارت است از فهرست کارهای حسابرسی که باید انجام شود به گونه ای که روش های لازم برای اثبات هریک از اقلام صورت های مالی را مشخص و در زمان لازم برای اجرای هر روش را تعیین می کند.

2)حسابرسی ضمنی: یعنی اینکه حسابرس بخشی از رسیدگی های خود را ضمن سال مالی و قبل از بستن حساب ها انجام می دهد. در این حسابرسی علاوه بر رسیدگی به عملیات حسابداری انجام شده، کنترل های داخلی و ثبت حساب ها، اصلاحات پیشنهادی در گزارشی تحت عنوان نامه مدیریت که محصول نهایی حسابرسی ضمنی است به مسئولین شرکت ارائه می شود. هدف اصلی در حسابرسی این است که حسابرس باید کارا باشد یعنی اینکه کار در حداقل زمان و با حداقل هزینه و با کیفیت بالا برای بدست آوردن شواهد کافی و قابل قبول انجام شود.

مراحل انجام حسابرسی ضمنی:

1)کسب شناخت از سیستم کنترل های داخلی: در این مرحله 3 روش وجود دارد:

الف) شناخت محیط کنترلی صاحبکار:وجود بکارگیری آیین رفتار حرفه ای شرکت. ویژگی های گزارشگری مالی. چگونه گی جریان اطلاعات به مدیران. ماهیت بررسی سابقه کارکنان. طرز برخورد با کارکنانی که اخلاق حرفه ای را رعایت نمی کنند. کارایی که حسابرسان داخلی انجام می دهند.

ب) شناخت از جریان مبادلات مالی در سیستم حسابداری: -گروه های مختلف مبادلات مالی مهم. انواع اشتباهات و تخلف هایی که می تواند رخ دهد. روش هایی که هریک از مبادلات مالی:تصویب و انجام می شود، مسند و ثبت می شود، در سیستم پردازش می شود، در گردش مالی افشا می شود.

ج)منابعی که حسابرس می تواند از طریق آنها شناختی از سیستم کنترل داخلی صاحبکار بدست آورد=

-)تجارت بدست آمده از حسابرس سال گذشته        

-)پرس و جو از کارکنان صاحبکار

-)مشاهده عملیات و فعالیت هایی که برای انجام یک مبادله مالی مهم صورت می گیرد.

-)بررسی سیاست ها و دستورالعمل های شرکت

2-مستندسازی کسب شناخت از کنترل های داخلی:

الف) پرسش نامه کنترل های داخلی: قدیمی ترین شیوه توصیف یک سیستم کنترل های داخلی است. معمولاً پرسش نامه در خصوص هریک از چرخه عمده معاملات تنظیم می شود.

انواع پرسشنامه:

1-پایه: معمولاً برای شرکت های کوچک که فقط دارای کنترل های پایه هستند بکار می رود.

2-انظباطی: شامل کنترل های پایه و انضباطی است و در شرکت های متوسط و بزرگ کاربرد دارد.

ب)شرح نوشته: شرح نوشته به سادگی همه عوامل محیطی، سیستم حسابداری و فعالیت های کنترلی را توصیف می کند و جریان هریک از چرخه عمده معاملات را دنبال می کند و مجریان کارهای مختلف، مستنداتی که تهیه می کنند مدارکی که تنظیم می شوند و تقسیم وظایف را مشخص می کندو می تواند در حسابرسی واحدهای تجاری کوچک بسیار کارآمد باشد.

ج)نمودگرهای سیستم کنترل داخلی: نمودگر برای نمایش تصویری یک سیستم بکار می رود. ترسیم نمودگر برای یک حسابرس وقت گیر است. زیرا آنها باید نسبت به کارکنان عملیاتی شناخت داشته باشند و نمونه هایی از اسناد مربوطه را جمع آوری کنند.

پرسش نامه:

مزایا: 1)تکمیل آن ساده است.

2)سوالات جامعی را در بر می گیرد.

3)نقاط ضعف کنترل های داخلی آشکار می شود.

معایب: 1-ممکن است سوالات مناسب صاحبکار نباشد.

2-ممکن است سوالات پاسخ داده شده کافی نباشد.

شرح نوشته:

مزایا: 1-برای بکارگیری مناسب است.

2-تحلیل به صورت مفصل و شروح انجام می گیرد.

معایب: 1-طولانی و وقت گیر است.

2-نقاط ضعف همیشه در شرح نوشته آشکار نمی شود.

نمودگر:

مزایا:

1-تصویری از ساختار کنترل های داخلی را مجسم می کند.

2-برای سیستم های کنترلی مناسب است.

معایب:

1-تهیه آن وقت گیر است.

2-ضعف های موجود در ساختار همیشه آشکار نمی شود.

 

3)آزمایش صحت ثبت سیستم:

1-اطمینان از اینکه مدیریت اطلاعات کافی و اضافی به حسابرس ارائه نکرده باشد.

2-اطمینان از اینکه صاحبکار کلیه کنترل ها را به حسابرس انتقال داده است.

3-اطمینان از اینکه حسابرس در درک سیستم دچار اشتباه نشده باشد.

 

4)ارزیابی سیستم:

حسابرس ها سیستم موجود را با سیستم مطلوب مقایسه می کنند. کنترل های داخلی مطلوب شامل برخی از کنترل های داخلی مطلوب در خصوص هریک چرخه ای عمده معاملات است:

1-چرخه فروش ، درآمد و دریافت ها:

-        پذیرش چک یا اسناد مدت را توسط یکی از مقامات مسئول صورت می گیرد.

-        کنترل های مناسب جهت حفاظت از صندوق و اسناد دریافتنی موجود شرکت انجام می شود.

2-چرخه خرید، هزینه ها و پرداخت ها:

-        صورت حساب های مربوط به کالای دریافتی از نظر محاسبات، قیمت و غیره کنترل می شود.

-        آیین نامه معاملات در خصوص معاملات جزئی، متوسط و بزرگ رعایت می شود.

3-چرخه حقوق و دستمزد:

-        حقوق و دستمزد از طریق واریز به حساب های بانکی کارکنان و توسط واحد حقوق و دستمزد صورت می گیرد.

-        هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی بر اساس آیین نامه ها و مصوبات انجام می شود.

4-چرخه موجودی مواد و کالا:

-        مغایرت های بین مواد واقعی مصرف شده در پروژه ها و مواد خارج شده از انبار مشخص می شود.

-        رسیدهای انبار دارای شماره سریال چاپی است.

5-چرخه دارایی های ثابت:

-        دستورالعمل های مناسبی جهت تمایز هزینه های سرمایه ای از هزینه های جاری تهیه و اجرا می شود.

-        کلیه خریدهای دارایی های ثابت پس از اخذ مجوزهای لازم صورت می پذیرد.

6-برآورد اولیه از خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی کنترل ها:

-        شناسایی انواع اشتباهات و تقلب هایی که می تواند از صورت های مالی صاحبکار رخ دهد.

-        ارزیابی موثر بودن سیستم کنترل های داخلی جهت پیشگیری از این نوع اشتباهات و تخلفات

-        برآورد خطر کنترل مربوط به تخلفات و اشتباهات موجود در سیستم کنترل های داخلی صاحبکار

-        شناسایی ان دسته از کنترل ها که با آزمون اضافی آنها بتوان سطح خطر برآورد شده در مرحله قبلی را کاهش داد

7-اجرای آزمون های رعایت روش ها و آزمون های اضافی کنترل ها:

آزمون اضافی کنترل در دو حالت ضروری است:

الف) هرگاه برآورد حسابرس از خطر، حاکی از اثربخشی کارکرد کنترل ها باشد، آنگاه حسابرس باید برای پشتیبانی از برآورد خطر، آن کنترل ها را آزمون کند.

ب)هرگاه آزمون های محتوا، به تنهایی شواهد حسابرسی کافی و مناسبی را فراهم نکنند حسابرس برای کسب شواهد حسابرسی درباره اثربخشی کارکرد کنترل ها ملزم به انجام آزمون کنترل ها می باشد.

8-برآورد نهایی خطر کنترل و طراحی آزمون های محتوا:

در این مرحله، چنانچه سیستم های حسابداری و کنترل های داخلی را ضعیف ارزیابی نماید، خطر کنترل در سطح بالایی برآورد شده و در نتیجه آن حسابرسان به منظور کاهش خطر عدم کشف، شواهد بیشتری را جمع آوری می کنند و آزمون های محتوا را افزایش می دهند.

9-تدوین نامه مدیریت:

نامه مدیریت دوره حسابرسی ضمنی و حداکثر تا پایان دوره مالی ارائه می شود. در این نامه مدیریت واحد مورد رسیدگی مخاطب قرار می گیرد. حسابرس در تدوین این نامه باید ذکر کند هدف حسابرسی، گزارشگری نسبت به صورت های مالی بوده است. هدف، ایجاد اطمینان نسبت به سیستم های کنترل های داخلی صاحبکار نیست.

 

شرایط قابل گزارش:

حسابرس باید هرگونه ضعف عمده در طراحی یا اعمال کنترل های داخلی را که می تواند بر توانایی واحد مورد رسیدگی در ثبت، پردازش، تلخیص و گزارش اطلاعات مالی اثر نامطلوبی بگذارد به کمیته حسابرسی در صورت وجود و در غیر این صورت به هیئت مدیره واحد مورد رسیدگی گزارش نماید که از چنین موارد به عنوان شرایط قابل گزارش یاد می شود.

در شرایط قابل گزارش به ضعف های عمده کنترل های داخلی توجه می شود ولی در نامه مدیریت ضعف های کم اهمیت تر مدنظر قرار می گیرد.

گروه 7 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی 1390ساعت 11:5  توسط   | 

کنترل داخلی: فرایندی است که بوسیله مدیریت و سایر کارکنان طراحی و اجرا می شود تا از دستیابی به اهداف واحد در زمینه قابلیت اعتماد گزارشگری مالی، اثربخشی و کارایی عملیات اطمینان معقول بدست آید.

کنترل های داخلی: وسیله ای است برای حصول اطمینان از انجام مسئولیت ها و وظایف مالی و اداری.

 

محدودیت ذاتی:

1-فزونی منافع بر مخارج: یعنی هزینه کنترل داخلی نباید از منافعی که انتظار می رود در اثر استقرار کنترل های داخلی عاید شود بیش تر باشد. مثال کتاب

2-اشتباه در قضاوت:  گاهی اوقات مدیران و سایر کارکنان بدلیل نداشتن اطلاعات و تجربه کافی در تصمیم گیری های بنیادی و زندگی روزمره خود ممکن است قضاوت ضعیفی داشته باشند.

3-اختلالات: زمانی که کارکنان دستورات و مقررات را به درستی درک نکرده باشند یا به دلیل هواس پرتی یا خستگی و هرچیز دیگر در استقرار کنترل داخلی اختلالاتی بوجود می آید. یا وقتی که در کارکنان تغییرات بوجود آورند چه دائمی چه موقت باشد خود باعث اختلال در سیستم کنترل داخلی می شود.

4-تبانی: افراد که با یکدیگر کار می کنند ممکن است به دلیل اعتماد نکردن کنترل داخلی بتوانند تقلبی را مرتکب شده باشند.

5-دستکاری مدیریت: مدیریت می تواند برای اهداف غیر قانونی مانند اهداف شخصی یا بهتر نشان دادن وضعیت مالی شرکت سیاست و رویه های تعیین شده را تحت تأثیر قرار دهد مثلاً مدیریت برای برخورداری پاداش بیش تری یا افزایش ارزش بازار سهام شرکت سود شرکت را بالا نشان می دهد.

 

منظم و اثر بخش:

واژه منظم و اثر بخشی به معنی دستیابی اطمینان نسبی از رویه های مورد نظر مدیریت و دستیابی به اهداف ساختار کنترل های داخلی.

الف) حفاظت دارایی ها در برابر سرقت، سوء استفاده و عدم کارایی.

ب) ایجاد دقت و قابلیت اعتماد اطلاعات و گزارش مالی

پ)برقراری ارتباط با سطوح پایین تر کارکنان  افزایش کارایی.

ت)ایجاد امکان ارزیابی کارایی قسمت ها و واحدهای مختلف

ث) به حداقل رساندن هزینه ها به گونه ای که موجب کاهش بازدهی شرکت نگردد.

ج) افزایش کارایی به منظور تشویق به رعایت کنترل ها، قوانین و مقررات.

 

اجزاء کنترل های داخلی با توجه به استانداردهای حسابرسی

محیط کنترلی: محیط کنترلی شامل نگرش کلی، هوشیاری و اقدامات مدیریت در مورد سیستم کنترل های داخلی را تحت تأثیر قرار می دهد اما بی خطری خود، اثر بخشی کلیت یک سیستم کنترل های داخلی را تضمین نمی کند.

 

یک محیط کنترل شامل عواملی است:

الف) طرز تفکر مدیریت: از ویژگی های مربوط مدیریت می تواند انتخاب اصول حسابداری به صورت محافظه کارانه یا جسورانه، آگاهی از زیسک های مربوط به تکنولوژی اطلاعات.

ب)ساختار سازمانی: ساختار سازمانی وظیفه صدور مجوز معاملات، نگه داری و حفاظت دارایی ها و دفترداری معاملات را از یکدیگر تفکیک می کند. ساختار سازمانی با کنترل و نظارت بر فعالیت های تجاری باعث کارایی بیشتر و بهبود سیستم کنترل های داخلی می شود.

پ)رویه های مدیریت نیروی انسانی: برای اینکه محیط کنترلی موثر واقع شود بستگی به ویژگی های کارکنانی دارد که انتخاب کرده. روش های موثر مدیریت نیروی انسانی اغلب می تواند سایر ضعف های موجود در محیط کنترلی را جبران کند.

ت)حسابرسی داخلی: حسابرسی داخلی مسئولیت نظارت کلی بر سیستم کنترل های داخلی را بر عهده دارند و هدف آنها کنترل، ارزیابی، و بهبود کارائی واحدهای مختلف است.

ث)پیش بینی مالی و کنترل بودجه: برآورد محتمل ترین وضعیت مالی، نتایج عملیات و گردش وجوه نقد در دوره های آتی می تواند به عنوان شاخص ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد.

ج)کمیته حسابرسی و هیأت مدیره: هماهنگی هیأت مدیره و کمیته حسابرسی اثر مسلمی به محیط کنترلی دارد. عوامل موثر بر اثربخشی هیأت مدیره و کمیته حسابرسی عبارتند از: مستقل بودن از مدیریت، دانش حسابداری، تجربه و موقعیت اجتماعی اعضاء.

چ)درستکاری و ارزش های اخلاقی: مدیران ارشد باید درستکار باشند، استانداردهای رفتار حرفه ای را رعایت کنند و مدیران درستکاری و رفتارهای حرفه ای را باید در کارکنان ارائه دهند و انگیزه هایی که منجر به اعمال غیر اخلاقی را کاهش دهد یا از بین ببرد.

ح)اعتقاد به صلاحیت و شایستگی : کارکنان در هر سطحی از سازمان باید دانش و مهارت های لازم را برای انجام وظایف داشته باشند. مدیریت باید با دانش و مهارت، به استعداد کارکنان توجه خاصی داشته باشد. مثلاً در شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک تر نیاز به صلاحیت و شایستگی بالاتر کارکنان دارد.

خ)تفویض اختیار و مسئولیت پاسخ گوئی: در اینجا مشخص می شود فرد در قبال چه فعالیت هایی پاسخ گوست و چگونه فعالیت های وی در ارتباط با فعالیت های دیگران در رسیدن به هدف موثر است.

2-فرایند ارزیابی خطر: فرایند ارزیابی خطر توسط واحد تجاری به معنی شناسایی و برخورد باخطرهای تجاری و نتایج آن است. خطرها ممکن است در شرایطی مانند موارد زیر بوجود آیند.

الف)تغییر در محیط عملیاتی

ب)دیدگاه یا شناخت متفاوت کارکنان جدید نسبت به کنترل های داخلی

پ)تغییرات عمده و سریع در سیستمهای اطلاعاتی

ت)استاندارهای حسابداری جدید

3-سیستم اطلاعات و ارتباطی: مدیریت باید سیستم های اطلاعاتی و کنترلی را برای کاهش مشکلات طراحی کند. اگر مدیریت سیستم کنترل های عمومی رایانه ای خوبی را طراحی و اجرا کند این گونه مشکلات کاهش خواد یافت. سیستم اطلاعاتی مربوط به اخداف گزارش گر مالی است که برای شروع، ثبت، پردازش، و گزارش معاملات و درباره دارایی ها و بدهی ها و حقوق صاحبان سهام تشکیل می شود.

4-فعالیت های کنترلی: فعالیت های کنترلی روش هایی است که به کسب اطمینان از اجرای دستورات مدیریت یاری می رساند. فعالیت های کنترلی کارهای زیادی انجام می دهد.

الف) کنترل تفویضی اختیار (صدور مجوز)

ب) تفکیک وظایف: تفکیک وظایف افراد را از یکدیگر تفکیک می کند.

پ)کنترل های پردازش اطلاعات شامل:

          1-کنترل های عمومی

          2-کنترل های کاربرد رایانه ای

          3-کنترل بر فرایند گزارش گری مالی

ت)کنترل فیزیکی

ث)بررسی عملکرد

ج)کنترل های تصمیمات مدیریت در گزارش گری مالی

9-نظارت بر کنترل ها: نظارت بر کنترل ها فرایندی برای ارزیابی کیفیت اجرای عملکرد کنترل های داخلی در طول زمان است. این نظارت شامل ارزیابی، طراحی ها و اجرای به موقع کنترل هاست. نظارت برای اطمینان یافتن از اجرای کنترل ها بگونه اثربخش است. برای مثال چنانچه بر تهیه به موقع و صحیح صورت مغایرت بانکی نظارت نشود احتمال می رود کارکنان، تهیه ان را متوقف کنند.

10-روش های کنترل: روشی است که مدیریت برای دستیابی به اهداف خاص سازمانی بکار می گیرد تا از وقوع اشتباهات و تخلفات جلوگیری شود و از دارایی ها حفاظت گردد.

 

روش های خاص کنترل شامل:

-        کنترل صحت محاسبات مدارک

-        مقایسه اطلاعات درون سازمانی با اطلاعات برون سازمانی

-        مقایسه نتایج مالی یا بودجه تجزیه و تحلیل آنها

-        ایجاد محدودیت در دسترسی مستقیم به دارایی ها و مدارک

11-سیستم حسابداری: سیستم حسابدرای معاملات و رویدادهای مالی را شناسایی، گردآوری، تحلیل، محاسبه، طبقه بندی، ثبت و گزارش می کند.

سیستم حسابداری شامل موارد زیر است:

الف) مستندات داخلی کافی برای تشخیص مسئول هرکار

ب) فهرست حساب

پ)دستورالعمل های اجرای رویه ها و روش های حسابداری

 

انواع کنترل های داخلی

1-کنترل های اداری و عملیاتی

2-کنترل های حسابداری و مالی

1-کنترل های اداری (عملیاتی)

آن دسته از کنترل هایی هستند که خارج از حوزه امور مالی می باشند و تأثیر مستقیم به صورت های مالی ندارد مانند نحوه استخدام، برنامه آموزش کارکنان، کنترل کیفیت کالا. از نظر رسیدگی و اظهار نظر نسبت به کفایت این قبیل کنترل ها مسئولیت حسابرسی نمی باشد.

2-کنترل های حسابداری مالی

آن دسته از کنترل ها هستند که جهت حصول اطمینان از شناسایی رویدادهای مالی، صحت و کامل بودن ثبت و میزان کفایت یا عدم کفایت کنترل های داخلی مالی اجرا می شود. میزان اطمینان نسبت به صورت های مالی رابطه ی مستقیم با میزان کفایت یا عدم کفایت کنترل داخلی مالی دارد.

نمونه از کنترل های داخلی

الف) نگه داری حساب های کنترلی مانند کنترل بدهکاران، کنترل بستانکاران و کنترل موجودیت های کالای دفتر معین بدهکاران، بستانکاران یا موجودی ها

کنترل های داخلی حسابداری

الف) کنترل های پایه

ب)کنترل های انظباطی

الف) کنترل پایه: حداقل کنترل های داخلی جهت اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت های واجد تجاری مانند نگه داری اسناد و دفاتر جهت فعالیت های واحد تجاری که باید بدون اندازه موسسه، نوع فعالیت، حجم فعالیت های واحد تجاری (اعم از کوچک و بزرگ) و گستردگی آن رعایت شود.

 در شرکت های کوچک، استقرار کنترل های پایه و نظارت مدیریت بر حسن اجرای آن ما را به اهداف کنترل های مالی یا حسابداری می رساند مانند تطبیق جزئیات مدارک با یکدیگر (مانند تطبیق شرح فاکتور یا برگ انبار یا سفارش کالا)

مشاهده عینی دارایی های ثبت شده در دفاتر

ب)کنترل انظباطی: کنترل هایی هستند جهت حصول اطمینان از حسن اجرای صحیح و به موقع کنترل های پایه و محافظت از منابع و اموال اصتقرار می یابد. نیاز به این قبیل کنترل ها پس از توسعه فعالیت ها افزایش می یابد تا جایی که به صورت ابزاری لازم در اداره ی شرکت در می آید. در شرکت های متوسط و بزرگ، استقرار کنترل ها پایه و انظباطی و نظارت مدیریت بر حسن اجرای آنها مدیریت را به اهداف کنترل حسابداری می رساند.

 

کنترل های انظباطی به سه گروه تقسیم می شوند:

الف) کنترل های سرپرستی

ب)کنترل های حفاظتی

پ) تفکیک وظایف

 

کنترل های سرپرستی عبارتند از بررسی و آزمایش کنترل های پایه انجام شده توسط مسئول مستقل از انجام دهندگان کنترل پایه به منظور اطمینان از جسن اجرای کنترل پایه انجام می شود. در اینجا اداره دو یا چند نفر به فردی که در عملیات اجرایی نقش ندارد واگذار می شود.

کنترل های حفاظتی: کنترل هایی هستند به منظور استفاده صحیح از دارایی ها و جلوگیری از سرقت دارایی ها مورد استفاده می گردد. مانند جلوگیری از دسترسی افراد غیر مسئول به موجودی کالا.

 

15-تفکیک وظایف) عبارتست از تقسیم وظایف و مسئولیت ها بین کارکنان به نحوی که هیچ کس مسئولیت انجام و ثبت یک معامله را از ابتدا تا انتها بعهده نداشته باشند. تا از این طریق نه تنها کار یکی به وسیله ی دیگری کنترل شود بلکه در عین حال از وقوع اشتباهات که ممکن است رخ دهد جلوگیری کند بدین ترتیب:

الف) در صورت وقوع اشتباه، شخص مسئول قادر به از بین بردن آثار نیست.

ب)در اثر کنترل یک مورد توسط چند نفر میزان اطمینان نسبت به صحت عملیات افزایش می یابد.

ج)امکان سود استفاده به حداقل کاهش می یابد

 

انواع کنترل های داخلی

کنترل های پیپت گیراند: این کنترل به منظور جلوگیری از بروز اشتباهات طراحی می شود مثل کنترلاعتبار مشتریان قبل از فروش سند به منظور اطمینان از وصول حسابداری های دریافتنی.

کنترل یابنده: کنترل هایی که اشتباهات را پس از رخداد کشف کند. مثل تهیه صورت مغایرت بانکی.

کنترل اصلاحی: این کنترل اشتباهات و خطاهای کشف شده توسط کنترل یابنده را تصحیح می کند مانند اصلاح ثبت های اشتباه.

کنترل دستوری: کنترل های دستوری به منظور دستیابی به نتایج مثبت طراحی و اجرا می شود. در حالی که کنترل های پیش گیرانه، یابنده و اصلاحی بیش تر برای پیش گیری، کشف، اصلاح نتایج منفی اعمال می شود.

کنترل جبرانی: در برخی موارد نقاط ضعف موجود در سیستم کنترل های داخلی به وسیله کنترل های جبرانی بی اثر می شود. به عنوان مثال نظارت مستقیم صاحبان سرمایه بر عملیات واحد اقتصادی کوچک می تواند کمبودها یا نقاط ضعف را جبران کند.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی 1390ساعت 19:31  توسط   | 

مطالب قدیمی‌تر